Caran d'Ache Refills

Produkte 35

Filter entfernen
{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":2,"bestellungen_2jahre":5,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":5,"umsatz_360tage":151,"umsatz_180tage":70,"umsatz_2jahre":151,"preis_verkauf":35,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":2,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":0.4166666666666667,"bestellungen_pro_tag":0.0136986301369863,"product_score_normal":30.9,"product_score_lager":58.4,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":70,"marge":0}
Caran d'Ache, Tintenglas, Vibrant Green-1

Tintenglas

Vibrant Green 35 €

Tintenglas

Vibrant Green 35 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":0,"bestellungen_2jahre":4,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":4,"umsatz_360tage":78,"umsatz_180tage":0,"umsatz_2jahre":78,"preis_verkauf":35,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":5,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":0.3333333333333333,"bestellungen_pro_tag":0.01095890410958904,"product_score_normal":63.75,"product_score_lager":137.5,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":175,"marge":0}
Caran d'Ache, Tintenglas, Ultraviolet-1

Tintenglas

Ultraviolet 35 €

Tintenglas

Ultraviolet 35 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":1,"bestellungen_2jahre":3,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":3,"umsatz_360tage":93,"umsatz_180tage":35,"umsatz_2jahre":93,"preis_verkauf":35,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":4,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":0.25,"bestellungen_pro_tag":0.00821917808219178,"product_score_normal":53.7,"product_score_lager":111.7,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":140,"marge":0}
Caran d'Ache, Tintenglas, Organic Brown-1

Tintenglas

Organic Brown 35 €

Tintenglas

Organic Brown 35 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":1,"bestellungen_2jahre":6,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":3,"umsatz_360tage":90,"umsatz_180tage":35,"umsatz_2jahre":177,"preis_verkauf":35,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":10,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":0.25,"bestellungen_pro_tag":0.00821917808219178,"product_score_normal":130.2,"product_score_lager":276.7,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":350,"marge":0}
Caran d'Ache, Tintenglas, Magnetic Blue-1

Tintenglas

Magnetic Blue 35 €

Tintenglas

Magnetic Blue 35 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":1,"bestellungen_2jahre":4,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":4,"umsatz_360tage":90,"umsatz_180tage":35,"umsatz_2jahre":90,"preis_verkauf":35,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":2,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":0.3333333333333333,"bestellungen_pro_tag":0.01095890410958904,"product_score_normal":28.2,"product_score_lager":56.7,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":70,"marge":0}
Caran d'Ache, Tintenglas, Infrared-1

Tintenglas

Infrared 35 €

Tintenglas

Infrared 35 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":1,"bestellungen_2jahre":7,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":7,"umsatz_360tage":197,"umsatz_180tage":35,"umsatz_2jahre":197,"preis_verkauf":35,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":3,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":0.5833333333333334,"bestellungen_pro_tag":0.01917808219178082,"product_score_normal":40.95,"product_score_lager":84.2,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":105,"marge":0}
Caran d'Ache, Tintenglas, Infinite Grey-1

Tintenglas

Infinite Grey 35 €

Tintenglas

Infinite Grey 35 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":1,"bestellungen_2jahre":9,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":8,"umsatz_360tage":206,"umsatz_180tage":35,"umsatz_2jahre":235,"preis_verkauf":35,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":5,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":0.6666666666666666,"bestellungen_pro_tag":0.02191780821917808,"product_score_normal":66.45,"product_score_lager":139.2,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":175,"marge":0}
Caran d'Ache, Tintenglas, Idyllic Blue-1

Tintenglas

Idyllic Blue 35 €

Tintenglas

Idyllic Blue 35 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":1,"bestellungen_2jahre":3,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":3,"umsatz_360tage":90,"umsatz_180tage":35,"umsatz_2jahre":90,"preis_verkauf":35,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":1,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":0.25,"bestellungen_pro_tag":0.00821917808219178,"product_score_normal":15.45,"product_score_lager":29.2,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":35,"marge":0}
Caran d'Ache, Tintenglas, Hypnotic Turquoise-1

Tintenglas

Hypnotic Turquoise 35 €

Tintenglas

Hypnotic Turquoise 35 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":0,"bestellungen_2jahre":1,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":1,"umsatz_360tage":29,"umsatz_180tage":0,"umsatz_2jahre":29,"preis_verkauf":35,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":0,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":0.08333333333333333,"bestellungen_pro_tag":0.00273972602739726,"product_score_normal":0,"product_score_lager":0,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":0,"marge":0}
Caran d'Ache, Tintenglas, Electric Orange-1

Tintenglas

Electric 35 €

Tintenglas

Electric 35 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":0,"bestellungen_2jahre":1,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":0,"umsatz_360tage":0,"umsatz_180tage":0,"umsatz_2jahre":29,"preis_verkauf":35,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":0,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":0,"bestellungen_pro_tag":0,"product_score_normal":0,"product_score_lager":0,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":0,"marge":0}
Caran d'Ache, Tintenglas, Divine Pink-1

Tintenglas

Divine Pink 35 €

Tintenglas

Divine Pink 35 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":0,"bestellungen_2jahre":0,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":0,"umsatz_360tage":0,"umsatz_180tage":0,"umsatz_2jahre":0,"preis_verkauf":35,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":0,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":0,"bestellungen_pro_tag":0,"product_score_normal":0,"product_score_lager":0,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":0,"marge":0}
Caran d'Ache, Tintenglas, Delicate Green-1

Tintenglas

Delicate Green 35 €

Tintenglas

Delicate Green 35 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":0,"bestellungen_2jahre":1,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":0,"umsatz_360tage":0,"umsatz_180tage":0,"umsatz_2jahre":29,"preis_verkauf":35,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":1,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":0,"bestellungen_pro_tag":0,"product_score_normal":12.75,"product_score_lager":27.5,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":35,"marge":0}
Caran d'Ache, Tintenglas, Cosmic Black-1

Tintenglas

Cosmic Black 35 €

Tintenglas

Cosmic Black 35 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":0,"bestellungen_2jahre":0,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":0,"umsatz_360tage":0,"umsatz_180tage":0,"umsatz_2jahre":0,"preis_verkauf":8.4,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":10,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":0,"bestellungen_pro_tag":0,"product_score_normal":61,"product_score_lager":142,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":84,"marge":0}
Caran d'ache, Kugelschreibermine Goliath, Türkis

Kugelschreibermine Goliath

Türkis 8,40 €

Caran d'ache Kugelschreibermine Goliath

Türkis 8,40 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":14,"bestellungen_2jahre":40,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":40,"umsatz_360tage":186.2,"umsatz_180tage":67.2,"umsatz_2jahre":186.2,"preis_verkauf":8.4,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":3,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":3.333333333333333,"bestellungen_pro_tag":0.1095890410958904,"product_score_normal":47.644,"product_score_lager":57.944,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":25.2,"marge":0}
Caran d'Ache, Kugelschreibermine, Goliath, Schwarz medium-1

Kugelschreibermine

schwarz 8,40 €

Kugelschreibermine

Goliath schwarz 8,40 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":2,"bestellungen_2jahre":7,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":7,"umsatz_360tage":36,"umsatz_180tage":16.8,"umsatz_2jahre":36,"preis_verkauf":8.4,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":9,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":0.5833333333333334,"bestellungen_pro_tag":0.01917808219178082,"product_score_normal":59.236,"product_score_lager":130.136,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":75.60000000000001,"marge":0}
Caran d'Ache, Kugelschreibermine, Goliath, Schwarz fein-1

Kugelschreibermine

schwarz 8,40 €

Kugelschreibermine

Goliath schwarz 8,40 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":4,"bestellungen_2jahre":21,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":21,"umsatz_360tage":71.8,"umsatz_180tage":25.2,"umsatz_2jahre":71.8,"preis_verkauf":8.4,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":7,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":1.75,"bestellungen_pro_tag":0.05753424657534247,"product_score_normal":51.204,"product_score_lager":103.904,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":58.8,"marge":0}
Caran d'Ache, Kugelschreibermine, Goliath, Schwarz breit-1

Kugelschreibermine

schwarz 8,40 €

Kugelschreibermine

Goliath schwarz 8,40 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":16,"bestellungen_2jahre":90,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":54,"umsatz_360tage":232.50000000000009,"umsatz_180tage":75.60000000000001,"umsatz_2jahre":371.4999999999998,"preis_verkauf":8.4,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":19,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":4.5,"bestellungen_pro_tag":0.1479452054794521,"product_score_normal":149.412,"product_score_lager":287.312,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":159.6,"marge":0}
Caran d'Ache, Kugelschreibermine, Goliath, Blau medium-1

Kugelschreibermine

blau 8,40 €

Kugelschreibermine

Goliath blau 8,40 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":7,"bestellungen_2jahre":24,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":22,"umsatz_360tage":118.6,"umsatz_180tage":50.4,"umsatz_2jahre":125.6,"preis_verkauf":8.4,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":40,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":1.833333333333333,"bestellungen_pro_tag":0.06027397260273973,"product_score_normal":259.008,"product_score_lager":576.008,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":336,"marge":0}
Caran d'Ache, Kugelschreibermine, Goliath, Blau fein-1

Kugelschreibermine

blau 8,40 €

Kugelschreibermine

Goliath blau 8,40 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":7,"bestellungen_2jahre":19,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":19,"umsatz_360tage":64.8,"umsatz_180tage":25.2,"umsatz_2jahre":64.8,"preis_verkauf":8.4,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":22,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":1.583333333333333,"bestellungen_pro_tag":0.05205479452054795,"product_score_normal":148.704,"product_score_lager":319.904,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":184.8,"marge":0}
Caran d'Ache, Kugelschreibermine, Goliath, Blau breit-1

Kugelschreibermine

blau 8,40 €

Kugelschreibermine

Goliath blau 8,40 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":16,"bestellungen_2jahre":18,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":18,"umsatz_360tage":56.400000000000006,"umsatz_180tage":46.2,"umsatz_2jahre":56.400000000000006,"preis_verkauf":6.6,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":5,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":1.5,"bestellungen_pro_tag":0.04931506849315068,"product_score_normal":61.174,"product_score_lager":83.424,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":33,"marge":0}
Caran d'Ache, Tintenrollermine, Schwarz fein-1

Tintenrollermine

schwarz 6,60 €

Tintenrollermine

fein schwarz 6,60 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":3,"bestellungen_2jahre":14,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":14,"umsatz_360tage":50.10000000000001,"umsatz_180tage":13.2,"umsatz_2jahre":50.10000000000001,"preis_verkauf":6.6,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":15,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":1.166666666666667,"bestellungen_pro_tag":0.03835616438356165,"product_score_normal":91.014,"product_score_lager":202.764,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":99,"marge":0}
Caran d'Ache, Tintenrollermine, Blau fein-1

Tintenrollermine

blau 6,60 €

Tintenrollermine

fein blau 6,60 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":2,"bestellungen_2jahre":8,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":4,"umsatz_360tage":16.9,"umsatz_180tage":9,"umsatz_2jahre":28.9,"preis_verkauf":5,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":8,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":0.3333333333333333,"bestellungen_pro_tag":0.01095890410958904,"product_score_normal":46.18,"product_score_lager":102.18,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":40,"marge":0}
Caran d'Ache, Tintenpatronen, Chromatics - Päckchen mit 6 Stück, Vibrant Green-1

Tintenpatrone

Vibrant Green 5 €

Tintenpatrone

6 Stk. Vibrant Green 5 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":0,"bestellungen_2jahre":2,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":2,"umsatz_360tage":7.9,"umsatz_180tage":0,"umsatz_2jahre":7.9,"preis_verkauf":5,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":2,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":0.1666666666666667,"bestellungen_pro_tag":0.005479452054794521,"product_score_normal":10.5,"product_score_lager":25,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":10,"marge":0}
Caran d'Ache, Tintenpatronen, Chromatics - Päckchen mit 6 Stück, Ultraviolet-1

Tintenpatrone

Ultraviolet 5 €

Tintenpatrone

6 Stk. Ultraviolet 5 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":1,"bestellungen_2jahre":2,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":2,"umsatz_360tage":8.9,"umsatz_180tage":5,"umsatz_2jahre":8.9,"preis_verkauf":5,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":17,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":0.1666666666666667,"bestellungen_pro_tag":0.005479452054794521,"product_score_normal":91.35,"product_score_lager":213.6,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":85,"marge":0}
Caran d'Ache, Tintenpatronen, Chromatics - Päckchen mit 6 Stück, Organic Brown-1

Tintenpatrone

Organic Brown 5 €

Tintenpatrone

6 Stk. Organic Brown 5 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":6,"bestellungen_2jahre":11,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":11,"umsatz_360tage":18,"umsatz_180tage":10,"umsatz_2jahre":18,"preis_verkauf":5,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":4,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":0.9166666666666666,"bestellungen_pro_tag":0.03013698630136986,"product_score_normal":33.2,"product_score_lager":56.2,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":20,"marge":0}
Caran d'Ache, Tintenpatronen, Chromatics - Päckchen mit 6 Stück, Magnetic Blue-1

Tintenpatrone

Magnetic Blue 5 €

Tintenpatrone

6 Stk. Magnetic Blue 5 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":0,"bestellungen_2jahre":3,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":3,"umsatz_360tage":11.9,"umsatz_180tage":0,"umsatz_2jahre":11.9,"preis_verkauf":5,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":15,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":0.25,"bestellungen_pro_tag":0.00821917808219178,"product_score_normal":78.75,"product_score_lager":187.5,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":75,"marge":0}
Caran d'Ache, Tintenpatronen, Chromatics - Päckchen mit 6 Stück, Infrared-1

Tintenpatrone

Infrared 5 €

Tintenpatrone

6 Stk. Infrared 5 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":1,"bestellungen_2jahre":14,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":10,"umsatz_360tage":24.8,"umsatz_180tage":5,"umsatz_2jahre":36.8,"preis_verkauf":5,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":5,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":0.8333333333333334,"bestellungen_pro_tag":0.0273972602739726,"product_score_normal":28.35,"product_score_lager":63.6,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":25,"marge":0}
Caran d'Ache, Tintenpatronen, Chromatics - Päckchen mit 6 Stück, Infinite Grey-1

Tintenpatrone

Infinite Grey 5 €

Tintenpatrone

6 Stk. Infinite Grey 5 €

{"booster_negativ_bestand":0,"wiederbeschaffungszeit":0,"bestellungen_180tage":24,"bestellungen_2jahre":99,"negativ_boost_logic":0,"bestellungen_jahr":77,"umsatz_360tage":136.3,"umsatz_180tage":45,"umsatz_2jahre":180.3,"preis_verkauf":5,"markenbooster":0,"preis_einkauf":0,"lagerbestand":6,"ekrabatt":0,"booster":0,"bestellungen_pro_monat":6.416666666666667,"bestellungen_pro_tag":0.210958904109589,"product_score_normal":80.4,"product_score_lager":99.9,"mindestbestand":0,"meldebestand":0,"lagerwert":30,"marge":0}
Caran d'Ache, Tintenpatronen, Chromatics - Päckchen mit 6 Stück, Idyllic Blue-1

Tintenpatrone

Idyllic Blue 5 €

Tintenpatrone

6 Stk. Idyllic Blue 5 €

Kürzlich angeschaut

98% Kundenzufriedenheit

Was tausende begeisterte Kunden über uns sagen